O Nas

Biuro rachunkowe SosnowiecZakres usług świadczonych przez biuro rachunkowe Consigno można podzielić na trzy podstawowe grupy, uzależnione od formy prawnej prowadzonej działalności, etapu rozwoju firmy oraz jej bieżących potrzeb:

Zakres oferowanych przez nas usług dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb Klienta:

 • reprezentujemy Klienta przed właściwymi urzędami – Urząd Skarbowy, ZUS, GUS
 • osobiście odbieramy dokumenty z siedziby Klienta
 • powiadamiamy o ważnych terminach za pośrednictwem telefonu, poczty e-mail oraz SMS
 • w razie potrzeby prace księgowe wykonujemy również w siedzibie firmy Klienta
 • doradzamy, jak zoptymalizować wysokość swoich przychodów i kosztów
 • zapewniamy bezpieczeństwo i poufność danych

Obsługa rachunkowo-księgowa

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb rozliczania podatku od towarów i usług (VAT)
 • prowadzenie kart podatkowych
 • sporządzanie i składanie w imieniu Klienta miesięcznych deklaracji podatkowych dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym
 • przygotowanie przelewów ZUS

Obsługa pełnej księgowości

 • zamykanie i otwieranie kolejnych lat działalności
 • rejestracja dowodów księgowych w księgach rachunkowych zgodnie z zasadami rachunkowości
 • stała analiza kosztów i przychodów
 • potwierdzenia sald
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, ewidencja zmian w kapitale, przepływy pieniężne i inne)
 • comiesięczne wyliczanie zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych CIT i VAT
 • sporządzanie i składanie innych stosownych deklaracji
 • przygotowywanie przelewów z tytułu zobowiązań podatkowych
 • sporządzanie sprawozdawczości do GUS

Obsługa kadrowo-płacowa

 • prowadzenie pełnej dokumentacji pracowniczej
 • obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac
 • wyliczanie podatku dochodowego osób zatrudnionych i sporządzanie deklaracji miesięcznych,
 • deklaracje do Urzędów Skarbowych
 • kompleksowa obsługa rozliczeń z ZUS, w tym naliczanie składek i sporządzanie deklaracji – przekaz elektroniczny
 • przygotowywanie dokumentów płatności z tytułu podatków i składek ZUS
 • przygotowywanie raportów miesięcznych RMUA dla ubezpieczonych
 • zgłaszanie i wyrejestrowane pracownika z systemu ZUS

Biuro rachunkowe oferuje pomoc w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do:

 • uruchomienia działalności gospodarczej:
 • pomoc w wyborze formy opodatkowania
 • rejestracja działalności w Ewidencji Działalności Gospodarczych
 • rejestracja w Urzędzie Statystycznym (REGON)
 • rejestracja w Urzędzie Skarbowym (NIP-1, VAT-R)
 • rejestracja w ZUS
 • pomoc w założeniu konta bankowego
 • uzyskania zaświadczeń o braku zaległości wobec ZUS i US lub innych zaświadczeń z tych jednostek
 • likwidacji działalności
 • wniosków kredytowych