Wykreślenie z rejestru podatników VAT 2017

krajowa administracja skarbowa logo
Krajowa Administracja Skarbowa
Marzec 14, 2017
Indywidualne rachunki składkowe ZUS 2018
Indywidualne rachunki składkowe od 2018 roku
Lipiec 5, 2017
Pokaż wszystkie
Wykreślenie z rejestru podatników VAT

Nowe regulacje obowiązujące podatników VAT od początku 2017 wprowadzają zasady odmowy rejestracji podatnika czynnego oraz przypadki wykreślenia z rejestru podatników czynnych. Co jeszcze się zmieniło?

Wykreślenie z rejestru podatników VAT

Od 2017 roku ustawa o podatku od towarów i usług przewiduje sytuacje, gdzie Naczelnik Urzędu Skarbowego ma prawo do domowy rejestracji nowego czynnego podatnika VAT. Wcześniejsze zapisy nie pozwalały wprost na odmowę rejestracji w przypadku „podatnika VAT czynnego” lub „podatnika VAT zwolnionego).

Szukasz dobrego księgowego? Wybierz biuro rachunkowe Sosnowiec – zadzwoń 32 263 30 26

Urząd Skarbowy weryfikuje dane zamieszczone w formularzu rejestracyjnym. Szczególnej uwadze poddane są takie dane jak adres (dotyczy to też prawda do lokalu, w który ma być prowadzona działalność) oraz rodzaj prowadzonej działalności.

Sama weryfikacja nie powinna trwać dłużej niż 30 dni. Po przejściu weryfikacji, podmiot zostaje zarejestrowany, jednak są przypadki, gdzie bez zawiadomienia podatnika, naczelnik z Urzędu Skarbowego nie dokona rejestracji.

Kiedy Naczelnik US nie dokona rejestracji jako podatnika VAT?

  1. Dane zawarte w zgłoszeniu są niezgodne z prawdą
  2. Podmiot ten nie istnieje lub mimo udokumentowanych prób nie udało się z nim skontaktować
  3. Podmiot lub jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania wysyłane przez naczelnika US

Znowelizowana ustawa mówi też o przepisach rozszerzających przypadki wykreślania podmiotów z rejestru aktywnych podatników VAT. Regulacje dotyczą warunków dla wszystkich podatników oraz sytuacji, kiedy podatnicy VAT wykonują tylko czynności zwolnione z podatku VAT na podstawie art.43.

Wykreśleniu z rejestru – nowe przepisy

  • Przepisy dotyczące wykreślenia z rejestru obejmują wszystkie podmioty, które zawiesiły działalność gospodarczą na podstawie przepisów dotyczących swobody DG na okres co najmniej sześciu miesięcy
  • były zobowiązane, by złożyć deklarację, która dotyczy art. 99 ust. 1, 2 lub 3 u.p.t.u., jednak nie złożyły deklaracji za sześć miesięcy lub dwa kolejne kwartały
  • składały przez sześć miesięcy lub dwa kolejne kwartały deklaracje, w których nie wykazał sprzedaży lub nabycia z kwotami podatku do odliczenia
  • wystawiały tak zwane „puste faktury”, które nie potwierdzały rzeczywistych czynnośc
  • wiedziały, że borą udział w procederze oszustwa lub nadużycia podatkowego, mającego na celu zarobek kosztem budżetu Państwa.

Oprócz tego podatnicy VAT czynni, którzy przez pół roku lub dwa kwartały wykonywali tylko czynności zwolnione, także przestaną być czynnymi podatnikami VAT. Jednak w tym przypadku nie zostają wykreśleni z rejestru, a będą figurować jako „podatnicy VAT zwolnieni”.

Można uniknąć wykreślenia dzięki złożeniu wyjaśnienia, że brak wykazanej sprzedaży innej niż zwolniona wynika ze specyfiki działania branży, w jakiej funkcjonuje podatnik.