Ryczałt

Ryczałt – dla kogo?

Ryczałt mogą opłacać podatnicy, którzy w 2010 r. uzyskali przychody z działalności gospodarczej w wysokości nieprzekraczającej 150 000 euro (591 975 zł) lub uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150 000 euro (591 975 zł).

Ryczałt opłacać mogą również podatnicy, którzy rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej – bez względu na wysokość przychodów.

W skład usługi dotyczącej obsługi podatników rozliczających się tą drogą wchodzą:

  • kontrola dokumentów pod względem formalnym,
  • ewidencja sprzedaży,
  • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • ewidencja wyposażenia,
  • rozliczenia ZUS właścicieli,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych,
  • prowadzenie ewidencji VAT,
  • sporządzanie deklaracji VAT.