Usługi kadrowe

Usługi kadrowe – kadry i płace

W naszej ofercie znajdą Państwo również usługi kadrowe oraz płacowe. Skierowane są przede wszystkim do firm zatrudniających pracowników i chcących przekazać comiesięczne obowiązki rozliczeniowe zewnętrznej firmie. W skład oferty kadrowo-płacowej wchodzą m.in.:

Kadry

 • przygotowanie niezbędnych dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników,
 • prowadzenie i aktualizacja akt osobowych pracowników,
 • pomoc w sporządzaniu dokumentacji wewnętrznej w firmie wymaganej przez Prawo Pracy,
 • pomoc w sporządzaniu umów z pracownikami,
 • bieżące doradztwo w zakresie form zatrudnienia, zmian w zatrudnieniu, sposobów rozwiązania umowy o pracę, sporządzania wymaganych dokumentów.

Płace

 • zgłoszenie i wyrejestrowanie pracowników z/do ZUS a także zgłoszenie wszelkich zmian dotyczących pracowników,
 • sporządzanie listy płac,
 • obliczanie wynagrodzenia za czas choroby, dopracowania, nadgodziny, zasiłki, wysokość ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w przypadku rozwiązania umowy o pracę oraz inne składniki wynagrodzenia,
 • sporządzanie comiesięcznych deklaracji rozliczeniowych do ZUS DRA wraz z niezbędnymi raportami,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie rocznych informacji podatkowych ( PIT-11, PIT-40).