Księga podatkowa

Księga podatkowa (KPiR)

Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR) pozwala na rozliczanie się z Urzędem Skarbowym, którą prowadzą podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowani na zasadach ogólnych, albo podatkiem liniowym, którzy nie przekroczyli limitu 1,2 mln euro (tj. 4 784 400 zł na rok 2011) zobowiązującego ich do prowadzenia pełnej księgowości.

Jest to stosunkowo prosta forma księgowości, wymaga jednak orientacji w przepisach oraz bieżącego i skrupulatnego prowadzenia zapisów operacji gospodarczych. Jest atrakcyjna dla podatników ponoszących znaczące koszty, ale nie osiągających zbyt wysokiego zysku.

W skład powyższej usługi wchodzą:

  • kontrola dokumentów pod względem formalnym,
  • ewidencja kosztów i przychodów,
  • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • ewidencja wyposażenia,
  • rozliczenia ZUS właścicieli,
  • prowadzenie rejestrów VAT,
  • sporządzanie deklaracji VAT.