Indywidualne rachunki składkowe od 2018 roku

Wykreślenie z rejestru podatników VAT
Wykreślenie z rejestru podatników VAT 2017
Maj 25, 2017
Pokaż wszystkie
Indywidualne rachunki składkowe ZUS 2018

Od 1 stycznia 2018 r. każdy płatnik składek będzie przekazywać należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne na jeden rachunek. Teraz płatnicy przekazują składki na cztery różne konta.

Opłacanie składek ZUS na jeden rachunek

1 stycznia 2018 wchodzą w życie indywidualne rachunki składowe dla płatników składek. Od początku roku płatnicy będą przekazywać należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne na jedno, indywidualne konto. W uzasadnieniu do ustawy nowelizującej wskazano, że nowe rozwiązanie ma ograniczyć liczbę postępowań wyjaśniających, które są prowadzone przez ZUS. Dotyczy to m.in. przez źle identyfikowane lub błędnie opisane wpłaty.

Jeden przelew do ZUS na indywidualny numer rachunku składowego

Każdy numer indywidualnego rachunku składkowego będzie generowany od razu po stworzeniu konta płatnika składek dla nowego płatnika i przekazany płatnikom składek pocztą albo za pośrednictwem profilu w platformie PUE ZUS.

Sprawdź ofertę biura rachunkowego z Sosnowca – zadzwoń 32 263 30 26

Zakład Ubezpieczeń Społecznych powinien wygenerować także numery dla zarejestrowanych już płatników składek oraz informować ich o nadaniu numerów do końca 2017 roku. Każda osoba, która nie otrzyma informacji o numerze do 31 grudnia powinna zwrócić się do terenowej jednostki ZUS, by otrzymać informację o rachunku – tak mówi ustawa nowelizująca.

ZUS z nowymi uprawnieniami

Nowelizacja ustawy przewiduje też rozwiązanie, które ma na celu zabezpieczenie praw ubezpieczonych, np. jeśli ZUS ustali, że nie doszło do skutecznego przejścia zakładu pracy albo jego części trybie art. 23(1) Kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem, przejście zakładu pracy albo jego części na nowego pracodawcę nastąpi z mocy prawa, gdy wystąpią określone okoliczności w stanie faktycznym. Zalicza się do tego m.in. przejęcie przez nowego pracodawcę zadań wykonywanych przez poprzedniego.

Sprawdź ofertę biura rachunkowego z Sosnowca – zadzwoń 32 263 30 26

Jeżeli takie okoliczności nie wystąpią, to do przejścia nie dojdzie, pomimo ustaleń pomiędzy pracodawcami o przejściu zakładu pracy czy też jego części. Wtedy właściwym pracodawcą oraz płatnikiem składek zostaje pierwotny pracodawca. Może dojść do sytuacji, w której na koncie podmiotu pojawi się nadpłata z tytułu nienależnie opłaconych składek, a na koncie właściwego płatnika pojawi się zadłużenie dotyczące nieopłacenia składek.