Elektroniczne zwolnienia lekarskie od 2016 roku

Minimalne wynagrodzenie w 2016
Październik 21, 2015
Zmiany w umowach terminowych od lutego 2016 roku
Kwiecień 9, 2016
Pokaż wszystkie

Powoli zaczną znikać zwolnienia papierowe, a ich miejsce zastąpią e-ZLA – dokumenty elektroniczne. Jednak w okresie przejściowym tj. do 31.12.2017 roku można nadal prosić lekarza o zwolnienie w formie papierowej, co nie zwalnia go jednak z wprowadzenia zwolnienia do systemu elektronicznego.

Do końca bieżącego roku (2015) płatnicy składek zatrudniający powyżej 5 osób mają obowiązek utworzyć konto płatnika w ZUS na platformie elektronicznej- epue. W tych podmiotach od 01.01.2016 roku obowiązkowo ZLA musi być wystawione w formie elektronicznej. U płatników zatrudniających mniej osób nadal mogą funkcjonować dokumenty w formie papierowej, jednakże nie dłużej niż do 31.12.2017r.

Dzięki wprowadzeniu e-ZLA pracodawca/podmiot naliczający wynagrodzenie/zasiłek oraz ZUS będą mieć natychmiastową informację o chorobie pracownika.