Limitowanie kosztów podatkowych z tytułu płatności

Minimalna stawka godzinowa umowa zlecenie 2017
Minimalna stawka godzinowa wyniesie 13 zł
Grudzień 20, 2016
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Regulamin wynagradzania i pracy, ZFŚS
Styczeń 25, 2017
Pokaż wszystkie
Podatki 2017: limitowanie kosztów podatkowych z tytułu płatności

1 stycznia 2017 weszły w życie przepisy dotyczące ograniczenia możliwości zaliczania do kosztu uzyskania przychodu niektórych zobowiązań, jakie były regulowane w formie gotówkowej.

Przepisy te określa ustawa nowelizująca, tj. ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 780).

Koszt uzyskania przychodu – zmiany

Co oznaczają wprowadzone zmiany? Każdy podatnik PIT, który prowadzi firmę oraz podatnicy CIT nie będą mogli już zaliczyć o kosztu uzyskania przychodu kosztu w tej części, gdzie płatność dotyczy jednorazowej transakcji przekraczającej 15 tysięcy i zostanie dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Jeśli taka transakcja zostanie zaliczona do kosztów uzyskania przychodu, wtedy podatnik zobowiązany jest zmniejszyć koszt uzyskania przychodu lub w jeśli nie będzie możliwości zmniejszenia – zwiększyć przychody w miesiącu, w którym dokonano płatności bez pośrednictwa rachunku płatniczego. To regulacje prawne nowego art. 22p updof oraz nowy art. 15d updop.

Pytania do MF od podatników

Ustawa nowelizująca została opublikowana w czerwcu 2016, podatnicy mieli czas, by zapoznać się uchwalonymi zmianami przepisów. Osoby, których dotyczyły zmiany pytały m.in. o to, czy nowe przepisy to ograniczenia kosztów podatkowych w przypadku transakcji regulowanych w formie kompensaty bądź zawierania umów barterowych?

Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej odpowiedziało, że przepisy podatkowe dotyczą pojęcia „płatności”, która wynika z transakcji, o której mowa w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.

Oznacza to, że obejmują wyłącznie wskazany w nich sposób regulacji zobowiązań, np. poprzez dokonywanie zapłaty. Regulacje te nie mają zastosowania w innych formach regulowania (wygasania) zobowiązań, jakie nie mają charakteru płatności oraz nie są związane z rachunkami płatniczymi.

Kompensata i wymiana barterowa – tego nie obejmują opisywane przepisy

Formy uregulowania w postaci kompensaty (potrącenia) oraz wymiany barterowej nie są objęte opisywanymi wyżej przepisami. Bowiem mimo tego, że dochodzi wówczas do uregulowania (wygaśnięcia) zobowiązania, to strony nie dokonują płatności, jakie można by objąć zakresem tych regulacji.

MF tłumaczy też, że płatności za pomocą instrumentów płatniczych, wiążących się z rachunkami płatniczymi, np. karta płatnicza czy systemy płatności (paypal, dotpay, payu) będą spełniały wymog dokonywania ich za pośrednictwem rachunku płatniczego.

Skorzystaj z usług biura rachunkowego już dziś. Wypełnij formularz, skontkatujemy się, by ustalić szczegóły.