Regulamin wynagradzania i pracy, ZFŚS

Podatki 2017: limitowanie kosztów podatkowych z tytułu płatności
Limitowanie kosztów podatkowych z tytułu płatności
Styczeń 4, 2017
Podatek cit 15 procent dla malych przedsiebiorcow
15% podatek CIT dla małych przedsiębiorców
Marzec 1, 2017
Pokaż wszystkie
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Regulamin wynagradzania i pracy oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) zmieniły się wraz z nadejściem 2017 roku. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016, która weszła w życie 1 stycznia br. ma na celu poprawę otoczenia prawnego przedsiębiorców. Wprowadzana ona istotne zmiany dotyczące zbiorowego prawa pracy.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zmiany w art. 3 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych dotyczą obowiązku tworzenia ZFŚŚ. Od 1 stycznia br. fundusz świadczeń socjalnych tworzony jest przez pracodawców zatrudniających, według stanu na 1 stycznia, co najmniej 50 pracowników na pełnych etatach. Pracodawcy, którzy zatrudniają według stanu na 1 stycznia, co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełen etat, tworzą Fundusz na wniosek ZOZ (zakładowej organizacji związkowej).

Regulamin wynagradzania i regulamin pracy – zmiany w 2017 roku

Doszło do zmian w regulaminie wynagradzania, regulaminie pracy oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) . Reguluje to ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r., poz. 2255).

Zmiany w treści art. 77 2 K.p. i 104 K.p. dotyczą obowiązkowego tworzenia regulaminu wynagradzania oraz pracy. Obejmuje to każdego pracodawcę zatrudniającego co najmniej 50 osób, które nie są objęte zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy.

Pracodawca, który zatrudnia mniej niż 50 pracowników, nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, ma możliwość ustalenia warunków wynagrodzenia za pracę w regulaminie wynagradzania, a także może ustalić regulamin pracy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy w tym zakresie obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy.

Właściciel firmy, który zatrudnia co najmniej 20, ale mniej niż 50 osób, nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy zobowiązany jest wydać regulamin wynagrodzenia czy regulamin pracy na wniosek zakładowej organizacji związkowej, jaka może wystąpić o jego ustalenie.

Opisane wyżej obszary nie przewidują przepisów przejściowych, dzięki czemu ustalone obecnie regulaminy wynagradzania oraz pracy w firmach zatrudniających od 20 do 50 pracowników są w dalszym ciągu wiążące i nie można ich wypowiedzieć.

Skorzystaj z oferty biura rachunkowego z Sosnowca. Wypełnij formularz, skontaktujemy się.