Jednolity Plik Kontrolny – nowe obowiązki przedsiębiorców

Zmiany w umowach terminowych od lutego 2016 roku
Kwiecień 9, 2016
Minimalna stawka godzinowa umowa zlecenie 2017
Minimalna stawka godzinowa wyniesie 13 zł
Grudzień 20, 2016
Pokaż wszystkie
Jednolity Plik Kontrolny - jak rozliczać

Dane generowane w formie JPK zostały podzielone na siedem struktur. Są to: księgi rachunkowe, wyciąg bankowy, magazyn, ewidencje zakupu i sprzedaży VAT, faktury VAT, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów.

Jednolity Plik Kontrolny w firmie

Pliki z danymi z ksiąg rachunkowych oraz innych ewidencji i rejestrów będą przekazywane w postaci elektronicznej na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych. Przy czym trzeba zapewnić bezpieczeństwo, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w księgach.

Podmioty są zobowiązane przekazywać jednolity plik kontrolny na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej w następujących terminach:

  • od 1 lipca 2016r. – duże podmioty
  • od 1 lipca 2018r. – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Natomiast bez wezwania organów skarbowych będzie obowiązek przekazywania co miesiąc w postaci elektronicznej ewidencji zakupu i sprzedaży VAT.

Obowiązek comiesięcznego przekazywania pliku (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT) będzie obowiązywał od:

  • 1 lipca 2016r. – duże podmioty
  • 1 stycznia 2017r. – małe i średnie podmioty
  • 1 stycznia 2018r. – mikro przedsiębiorcy.